Ahmed Shaakir

Ahmed Shaakir

Saturday, 19 July 2014 18:36

Sheekh Cali Maxamed Saalax

Name Size LengthPlay
Kalduwanashah Camalaka Dacwada
5.5 MB48:11 min
Play   
Axkaamta Furiinka Q1
6.8 MB59:22 min
Play   
Axkaamta Furiinka Q2
4.3 MB37:09 min
Play   
Midnimada Umadda
6.8 MB59:45 min
Play   
Himada Sare ee Qofka Muslimka
10.3 MB90:11 min
Play   
Saaxiibka Xun Iyo Saaxiibka Wanaagsan
6.2 MB54:19 min
Play   
Dawada Murugada
36.7 MB59:23 min
Play   
Waxyaalaha looga badbaado fidnada
5.1 MB44:43 min
Play   

Saturday, 19 July 2014 18:36

Sheekh Cisman Xaaji Madad

Name Size LengthPlay
Axkaamta Xajka Q1
6.2 MB53:55 min
Play   
Axkaamta Xajka Q2
4.8 MB42:21 min
Play   
Jaceelka Rasuulka (SCW)
8.1 MB70:54 min
Play   

Saturday, 19 July 2014 18:20

Caqiidatul Alwasidiyah

Name Size LengthPlay
Caqiidatul Waasidiyah Q1
7.1 MB62:23 min
Play   
Caqiidatul Waasidiyah Q2
9.2 MB80:28 min
Play   
Caqiidatul Waasidiyah Q3
7.5 MB65:53 min
Play   
Caqiidatul Waasidiyah Q4
7.5 MB65:33 min
Play   
Caqiidatul Waasidiyah Q5
8.8 MB77:03 min
Play   
Caqiidatul Waasidiyah Q6
8.5 MB74:20 min
Play   

Name Size LengthPlay
Kitaabul Kabaair lil imaam Dahabi Q1
5.9 MB51:53 min
Play   
Kitaabul Kabaair lil imaam Dahabi Q2
8.8 MB77:13 min
Play   
Kitaabul Kabaair lil imaam Dahabi Q3
8.1 MB70:41 min
Play   
Kitaabul Kabaair lil imaam Dahabi Q4
8.1 MB70:44 min
Play   
Kitaabul Kabaair lil imaam Dahabi Q5
6.9 MB60:39 min
Play   
Kitaabul Kabaair lil imaam Dahabi Q6
7 MB60:45 min
Play   
Kitaabul Kabaair lil imaam Dahabi Q7
7.6 MB66:07 min
Play   
Kitaabul Kabaair lil imaam Dahabi Q8
8.5 MB74:28 min
Play   
Kitaabul Kabaair lil imaam Dahabi Q9
8.2 MB71:42 min
Play   
Kitaabul Kabaair lil imaam Dahabi Q10
7.3 MB63:56 min
Play   
Kitaabul Kabaair lil imaam Dahabi Q11
6.6 MB57:42 min
Play   
Kitaabul Kabaair lil imaam Dahabi Q12
5.3 MB46:07 min
Play   
Kitaabul Kabaair lil imaam Dahabi Q13
4.4 MB38:32 min
Play   
Kitaabul Kabaair lil imaam Dahabi Q14
4.3 MB37:30 min
Play   
Kitaabul Kabaair lil imaam Dahabi Q15
8.1 MB70:49 min
Play   
Kitaabul Kabaair lil imaam Dahabi Q16
7.5 MB65:12 min
Play   
Kitaabul Kabaair lil imaam Dahabi Q17
7.7 MB66:58 min
Play   
Kitaabul Kabaair lil imaam Dahabi Q18
7.9 MB69:11 min
Play   
Kitaabul Kabaair lil imaam Dahabi Q19
7.7 MB67:11 min
Play   
Kitaabul Kabaair lil imaam Dahabi Q20
7.3 MB64:07 min
Play   
KItaabul kKabaair lil imaam Dahabi Q21
8.6 MB75:24 min
Play   
Kitaabul Kabaair lil imaam Dahabi Q22
7.3 MB64:04 min
Play   
Kitaabul Kabaair lil imaam Dahabi Q23
7 MB60:55 min
Play   
Kitaabul Kabaair lil imaam Dahabi Q24
7.9 MB69:24 min
Play   
Kitaabul Kabaair lil imaam Dahabi Q25
8.5 MB74:06 min
Play   
Kitaabul Kabaair lil imaam Dahabi Q26
7.5 MB65:44 min
Play   
Kitaabul Kabaair lil imaam Dahabi Q27
8 MB69:50 min
Play   

Saturday, 19 July 2014 18:20

Kujesjeesida

Name Size LengthPlay
Xukunka ku jeesjeeska Qofka muslimka Q1
7.1 MB61:52 min
Play   
Xukunka ku jeesjeeska Qofka muslimka Q2
7 MB60:51 min
Play   
Xukunka ku jeesjeeska Qofka muslimka Q3
6.4 MB55:33 min
Play   
Xukunka ku jeesjeeska Qofka muslimka Q4
7 MB60:55 min
Play   
Xukunka ku jeesjeeska Qofka muslimka Q5
7.1 MB61:56 min
Play   

Saturday, 19 July 2014 18:20

Lumcatul Ictiqad

Name Size LengthPlay
Lumcatul Ictiqaad Q1
6.7 MB58:45 min
Play   
Lumcatul Ictiqaad Q2
7 MB60:49 min
Play   
Lumcatul Ictiqaad Q3
6.5 MB56:46 min
Play   
Lumcatul Ictiqaad Q4
6.6 MB57:30 min
Play   
Lumcatul Ictiqaad Q5
6.4 MB56:08 min
Play   
Lumcatul Ictiqaad Q6
6.3 MB55:08 min
Play   
Lumcatul Ictiqaad Q7
7.1 MB62:22 min
Play   
Lumcatul Ictiqaad Q8
7.1 MB62:09 min
Play   
Lumcatul Ictiqaad Q9
5.9 MB51:28 min
Play   
Lumcatul Ictiqaad Q11
7.1 MB61:49 min
Play   
Lumcatul Ictiqaad Q12
5.6 MB49:21 min
Play   
Lumcatul Ictiqaad Q13
6.7 MB58:17 min
Play   
Lumcatul Ictiqaad Q14
7.1 MB62:22 min
Play   

Saturday, 19 July 2014 18:20

Nukhbatul Fikar

Name Size LengthPlay
Nukhbatul Fikar Fii Musdalaxi Ahlil Athar Q1
7.7 MB67:35 min
Play   
Nukhbatul Fikar Fii Musdalaxi Ahlil Athar Q2
7.5 MB65:34 min
Play   
Nukhbatul Fikar Fii Musdalaxi Ahlil Athar Q3
7.7 MB67:31 min
Play   
Nukhbatul Fikar Fii Musdalaxi Ahlil Athar Q4
6.8 MB59:40 min
Play   
Nukhbatul Fikar Fii Musdalaxi Ahlil Athar Q5
6.5 MB56:30 min
Play   
Nukhbatul Fikar Fii Musdalaxi Ahlil Athar Q6
6.8 MB59:32 min
Play   
Nukhbatul Fikar Fii Musdalaxi Ahlil Athar Q7
6.9 MB60:02 min
Play   
Nukhbatul Fikar Fii Musdalaxi Ahlil Athar Q8
7.5 MB65:19 min
Play   

Saturday, 19 July 2014 18:17

Caqiidatu Salaf

Name Size LengthPlay
Muqadimada Kitaabka Caqiidatu Salaf Ahlulxadiis
5.7 MB49:54 min
Play   
Caqiidatu Salaf Ahlulxadiis Q1
7.7 MB67:40 min
Play   
Caqiidatu Salaf Ahlulxadiis Q2
9.9 MB86:42 min
Play   
Caqiidatu Salaf Ahlulxadiis Q3
8.5 MB73:52 min
Play   
Caqiidatu Salaf Ahlulxadiis Q4
9.2 MB80:12 min
Play   
Caqiidatu Salaf Ahlulxadiis Q5
9.6 MB83:34 min
Play   
Caqiidatu Salaf Ahlulxadiis Q6
9.7 MB84:29 min
Play   
Caqiidatu Salaf Ahlulxadiis Q7
8.3 MB72:34 min
Play   
Caqiidatu Salaf Ahlulxadiis Q8
5.5 MB48:02 min
Play   

Saturday, 19 July 2014 18:02

Suaalo Iyo Jawaabo

Name Size LengthPlay
Su'aalo iyo Jawaab Sh Bashir Yusuf Shiil
2.8 MB24:06 min
Play   
Su.aalo iyo jawaab::Sh.Bashiir Yuusuf Shiil
7.3 MB63:45 min
Play   
Su.aalo iyo Jawaab Sh Bashiir Yusuf Shiil
5.3 MB46:29 min
Play   
Su.aalo iyo jawaab Sh.Bashiir Yuusuf Shiil
27.9 MB60:59 min
Play   
Su.aalo Iyo Jawaab Sh Bashiir Yusuf Shiil
8.3 MB72:41 min
Play   
Su.aalo iyo Jawaab Sh Bashiir Yusuf Shiil
7.1 MB61:41 min
Play   
Su.aalo Iyo Jawaab Sh Bashiir Yusuf Shiil
6.3 MB54:47 min
Play   
Su.aalo Iyo Jawaab Sh Bashiir Yusuf Shiil
3.5 MB30:43 min
Play   
Su.aalo Iyo Jawaab Sh Bashiir Yusuf Shiil
5.7 MB49:48 min
Play   
Su.aalo Iyo Jawaab Sh Bashiir Yusuf Shiil
5.3 MB46:37 min
Play   
Su.aalo Iyo Jawaab Sh Bashiir Yusuf Shiil
4.9 MB43:11 min
Play   
Su.aalo Iyo Jawaab Sh Bashiir Yusuf Shiil
6.4 MB56:13 min
Play   
Su.aalo Iyo Jawaab Sh Bashiir Yusuf Shiil
7.5 MB65:17 min
Play   
Su.aalo Iyo Jawaab Sh Bashiir Yusuf Shiil
5.7 MB49:58 min
Play   

Saturday, 19 July 2014 17:56

Sh Cumar Faaruuq

Name Size LengthPlay
Al-Faatixah [1..........7]
7.2 MB62:37 min
Play   
Al-Baqarah (1..........25)
6.9 MB60:25 min
Play   
Al-Baqarah (26......43)
7.3 MB63:21 min
Play   
Al-Baqarah (44......59)
7.1 MB62:14 min
Play   
Al-Baqarah (60......74)
6.9 MB60:23 min
Play   
Al-Baqarah (75......91)
7.3 MB64:08 min
Play   
Al-Baqarah (92......105)
6.2 MB54:17 min
Play   
Al-Baqarah (106......123)
6.6 MB57:18 min
Play   
Al-Baqarah (124......141)
6.3 MB55:01 min
Play   
Al-Baqarah (142......157)
6.8 MB59:50 min
Play   
Al-Baqarah (158......176)
5.9 MB51:58 min
Play   
Al-Baqarah (177......188)
7.1 MB61:41 min
Play   
Al-Baqarah (189......202)
6.6 MB58:04 min
Play   
Al-Baqarah (203......218)
7.3 MB64:04 min
Play   
Al-Baqarah (219......232)
7.4 MB64:39 min
Play   
Al-Baqarah (233......242)
6.1 MB53:29 min
Play   
Al-Baqarah (243......252)
6.4 MB56:02 min
Play   
Al-Baqarah (253......262)
7.2 MB63:12 min
Play   
Al-Baqarah (263......271)
6.4 MB55:52 min
Play   
Al-Baqarah (272......282)
6.7 MB58:42 min
Play   
Al-Baqarah[283]..Aali-Cimraan
7.3 MB64:11 min
Play   
Aali-Cimraan [15..........32]
7.6 MB66:28 min
Play   
Aali-Cimraan [33..........51]
7.2 MB63:01 min
Play   
Aali-Cimraan [52..........74]
6.3 MB55:21 min
Play   
Aali-Cimraan [75..........92]
8.3 MB72:35 min
Play   
Aali-Cimraan [93..........112
7 MB60:47 min
Play   
Aali-Cimraan [113..........13
7.4 MB64:26 min
Play   
Aali-Cimraan [133..........15;
7.1 MB62:08 min
Play   
Aali-Cimraan [153..........17
7.7 MB67:37 min
Play   
Aali-Cimraan [171..........18
5.8 MB50:43 min
Play   
Aali-Cimraan [186..........20
5.8 MB50:30 min
Play   
An-Nisaa [1..........11]
6.8 MB59:39 min
Play   
An-Nisaa [12..........23]
6.8 MB59:02 min
Play   
An-Nisaa [24..........35]
7 MB60:46 min
Play   
An-Nisaa [36..........57]
7.5 MB65:44 min
Play   
An-Nisaa [58..........73]
6.5 MB56:53 min
Play   
An-Nisaa [74..........87]
6.1 MB53:36 min
Play   
An-Nisaa [88..........99]
6.9 MB60:04 min
Play   
An-Nisaa [100..........113]
6.4 MB55:43 min
Play   
An-Nisaa [114..........134]
6.8 MB59:14 min
Play   
An-Nisaa [135..........147]
7.1 MB61:41 min
Play   
An-Nisaa [148..........162]
6.4 MB55:29 min
Play   
An-Nisaa [163..........176]
6.6 MB57:26 min
Play   
Al-Maaidah [1..........11]
7.2 MB62:44 min
Play   
Al-Maaidah [12..........26]
6.6 MB58:02 min
Play   
Al-Maaidah [27..........40]
6.7 MB58:25 min
Play   
Al-Maaidah [41..........50]
6 MB52:16 min
Play   
Al-Maaidah [51..........66]
7.3 MB63:24 min
Play   
Al-Maaidah [67..........81]
6.3 MB55:12 min
Play   
Al-Maaidah [82..........96]
7.8 MB67:57 min
Play   
Al-Maaidah [109]...Al-Ancaam
8 MB70:02 min
Play   
Al-Ancaam [13..........35]
7.7 MB67:03 min
Play   
Al-Ancaam [36..........58]
6.1 MB52:55 min
Play   
Al-Ancaam [59..........73]
6 MB52:42 min
Play   
Al-Ancaam [74..........94]
8.1 MB70:49 min
Play   
Al-Ancaam [95..........110]
6.4 MB55:34 min
Play   
Al-Ancaam [111..........126]
7.4 MB64:44 min
Play   
Al-Ancaam [127..........140]
7.1 MB61:37 min
Play   
Al-Ancaam [141..........150]
5.9 MB51:40 min
Play   
Al-Ancaam [151..........165]
7.6 MB66:47 min
Play   
Al-Acraaf [1..........30]
7.7 MB67:36 min
Play   
Al-Acraaf [31..........46]
6.9 MB60:30 min
Play   
Al-Acraaf [47..........64]
7.7 MB67:18 min
Play   
Al-Acraaf [65..........87]
7.9 MB69:01 min
Play   
Al-Acraaf [88..........116]
8.1 MB70:25 min
Play   
Al-Acraaf [117..........141]
7 MB61:24 min
Play   
Al-Acraaf [142..........155]
7.3 MB64:05 min
Play   
Al-Acraaf [156..........170]
7.9 MB69:03 min
Play   
Al-Acraaf [171..........188]
7.5 MB65:19 min
Play   
Al-Acraaf [189..........206]
7.5 MB65:51 min
Play   
Al-Anfaal [1..........21]
7.7 MB67:06 min
Play   
Al-Anfaal [22..........40]
7.8 MB67:44 min
Play   
Al-Anfaal [41..........60]
8.2 MB71:17 min
Play   
Al-Anfaal [61..........75]
7.4 MB64:44 min
Play   
At-Tawbah [1..........18]
7.7 MB67:34 min
Play   
At-Tawbah [19..........33]
8.1 MB70:21 min
Play   
At-Tawbah [34..........45]
7.4 MB64:39 min
Play   
At-Tawbah [46..........59]
6.7 MB58:06 min
Play   
At-tawbah [60..........74]
8 MB70:17 min
Play   
At-tawbah [75..........92]
7.7 MB67:28 min
Play   
At-tawbah [93..........110]
8 MB70:07 min
Play   
At-tawbah [111..........121]
6.3 MB55:06 min
Play   
At-tawbah [122]...Yuunus [10]
8 MB69:28 min
Play   
Yuunus [11..........25]
8.1 MB70:48 min
Play   
Yuunus [26..........52]
8.2 MB71:50 min
Play   
Yuunus [53..........70]
7.7 MB67:33 min
Play   
Yuunus [71..........89]
7.3 MB64:00 min
Play   
Yuunus [90..........109]
7.9 MB69:06 min
Play   
Huud [1..........23]
8 MB69:45 min
Play   
Huud [24..........40]
7.5 MB65:51 min
Play   
Huud [41..........60]
7.8 MB68:28 min
Play   
Huud [61..........83]
7.8 MB68:27 min
Play   
Huud [84..........107]
7.7 MB67:06 min
Play   
Huud [108]...Yuusuf [6]
7.8 MB68:04 min
Play   
Yuusuf [7..........29]
7.6 MB66:35 min
Play   
Yuusuf [30..........52]
8.2 MB71:58 min
Play   
Yuusuf [53..........76]
8 MB69:59 min
Play   
Yuusuf [77..........100]
8.1 MB70:54 min
Play   
Yuusuf [101...Ar-Racd [4]
7.5 MB65:15 min
Play   
Ar-Racd [5..........18]
7.7 MB66:51 min
Play   
Ar-Racd [19..........34]
7 MB61:23 min
Play   
Ar-Racd [35]...Ibraahiim [9]
8 MB69:52 min
Play   
Ibraahiim [10..........27]
7.1 MB61:58 min
Play   
Ibraahiim [28..........52]
7.7 MB67:22 min
Play   
Al-Xijr [1..........48]
8 MB69:28 min
Play   
Al-Xijr [49..........99]
7.6 MB66:28 min
Play   
An-Naxl [1..........29]
8 MB69:38 min
Play   
An-Naxl [30..........50]
7.6 MB66:46 min
Play   
An-Naxl [51..........74]
7.7 MB67:12 min
Play   
An-Naxl [75..........89]
7 MB61:24 min
Play   
An-Naxl [90..........110]
7.6 MB66:35 min
Play   
An-Naxl [111..........128]
7.5 MB65:24 min
Play   
Al-Israa [1..........22]
7.9 MB69:26 min
Play   
Al-Israa [23..........48]
7.9 MB69:26 min
Play   
Al-Israa [49..........69]
7.1 MB62:18 min
Play   
Al-Israa [70..........93]
7.9 MB68:47 min
Play   
Al-Israa [94..........111]
7.7 MB67:34 min
Play   
Al-Kahf [1..........16]
6.4 MB56:14 min
Play   
Al-Kahf [17..........31]
6.1 MB53:37 min
Play   
Al-Kahf [32..........50]
7.6 MB66:27 min
Play   
Al-Kahf [51..........74]
7.3 MB63:36 min
Play   
Al-Kahf [75..........98]
7.2 MB63:09 min
Play   
Al-Kahf [99].....Maryam [21]
7.2 MB63:20 min
Play   
Maryam [22..........58]
7.4 MB64:49 min
Play   
Maryam [59..........98]
7.3 MB64:07 min
Play   
Dhaahaa [1..........54]
7.3 MB63:51 min
Play   
Dhaahaa [55..........82]
7.3 MB63:28 min
Play   
Dhaahaa [83..........110]
7.1 MB61:36 min
Play   
Dhaahaa [111..........135]
7 MB61:24 min
Play   
Al-Anbiyaa [1..........28]
7.1 MB61:49 min
Play   
Al-Anbiyaa [29..........50]
7.1 MB62:11 min
Play   
Al-Anbiyaa [51..........82]
7.3 MB63:33 min
Play   
Al-Anbiyaa [83..........112]
7.3 MB63:44 min
Play   
Al-Xajj [1..........18]
7.1 MB61:50 min
Play   
Al-Xajj [19..........37]
7.1 MB62:14 min
Play   
Al-Xajj [38..........59]
7.1 MB61:41 min
Play   
Al-Xajj [60..........78]
7.1 MB62:20 min
Play   
Al-Muminuun [1..........35]
7.1 MB62:21 min
Play   
Al-Muminuun [36..........74]
6.8 MB59:21 min
Play   
Al-Muminuun [75..........118]
7.8 MB68:24 min
Play   
An-Nuur [1..........20]
7.5 MB65:51 min
Play   
An-Nuur [21..........34]
8 MB69:48 min
Play   
An-Nuur [35..........52]
7.7 MB66:59 min
Play   
An-Nuur [53..........64]
8 MB69:29 min
Play   
Al-Furqaan [1..........20]
6.7 MB58:22 min
Play   
Al-Furqaan [21..........52]
7.6 MB66:13 min
Play   
Al-Furqaan [53..........77]
6.9 MB60:31 min
Play   
Ash-shucaraa [1..........51]
7.9 MB69:02 min
Play   
Ash-shucaraa [52..........110
7.3 MB63:53 min
Play   
Ash-shucaraa [111..........18
7.1 MB61:52 min
Play   
Ash-shucaraa [181..........22
7.1 MB61:54 min
Play   
An-Naml [1..........26]
7 MB61:32 min
Play   
An-Naml [27..........55]
8 MB70:12 min
Play   
An-Naml [56..........81]
7.2 MB63:20 min
Play   
An-Naml [82].....Al-Qasas [11
7.2 MB62:52 min
Play   
Al-Qasas [12..........28]
6.8 MB59:38 min
Play   
Al-Qasas [29..........50]
7.1 MB62:05 min
Play   
Al-Qasas [51..........75]
7.3 MB64:04 min
Play   
Al-Qasas [76..........88]
5.5 MB47:40 min
Play   
Al-Cankabuut [1..........25]
7 MB60:45 min
Play   
Al-Cankabuut [26..........45]
5.7 MB50:13 min
Play   
Al-Cankabuut [46..........69]
6.3 MB55:06 min
Play   
Ar-Ruum [1..........30]
7.2 MB63:15 min
Play   
Ar-Ruum [31..........53]
6.7 MB58:42 min
Play   
Ar-Ruum [54].....Luqmaan [21]
7.4 MB64:32 min
Play   
Luqmaan [22].....As-Sajdah [1
6.6 MB57:25 min
Play   
As-Sajdah [11..........30]
5.9 MB51:18 min
Play   
Al-Axzaab [1..........17]
6.6 MB57:47 min
Play   
Al-Axzaab [18..........30]
6.7 MB58:34 min
Play   
Al-Axzaab [31..........50]
7.1 MB61:45 min
Play   
Al-Axzaab [51..........59]
7 MB60:52 min
Play   
Al-Axzaab [60].....Saba [9]
7 MB61:27 min
Play   
Saba [10..........23]
6.8 MB59:29 min
Play   
Saba [24..........45]
7 MB60:59 min
Play   
Saba [46].....Faadhir [14]
8.1 MB70:52 min
Play   
Faadhir [15..........40]
8.1 MB70:41 min
Play   
Faadhir [45].....Yaasiin [27]
6.9 MB60:05 min
Play   
Yaasiin [28..........58]
6.8 MB59:05 min
Play   
Yaasiin [59].....As-Saafaad
6.9 MB60:35 min
Play   
As-Saafaad [22..........82]
7.5 MB65:31 min
Play   
As-Saafaad [83..........144]
7.1 MB61:57 min
Play   
As-Saafaad [145].....Saad [20
8.1 MB70:40 min
Play   
Saad [21..........51]
7.1 MB62:16 min
Play   
Saad [52].....Az-Zumar [7]
8.2 MB71:31 min
Play   
Saad [52].....Az-Zumar [7]
8 MB70:02 min
Play   
Az-Zumar [32..........52]
7.1 MB62:02 min
Play   
Az-Zumar [53..........75]
7.3 MB64:01 min
Play   
Ghaafir [1..........20]
5.3 MB46:40 min
Play   
Ghaafir [21..........40]
7 MB61:17 min
Play   
Ghaafir [41..........65]
7.1 MB61:39 min
Play   
Ghaafir [66..........85]
6.3 MB54:47 min
Play   
Fussilat [1..........24]
6.5 MB56:31 min
Play   
Fussilat [25..........46]
7 MB60:48 min
Play   
Fussilat [47].....Ash-Shuuraa
7 MB60:57 min
Play   
Ash-Shuuraa [13..........26]
6.9 MB60:09 min
Play   
Ash-Shuuraa [27..........50]
7 MB61:21 min
Play   
Ash-Shuuraa [51].....Az-Zukhruf
7 MB61:06 min
Play   
Az-Zukhruf [24..........56]
7.2 MB63:05 min
Play   
Az-Zukhruf [57..........89]
7.2 MB63:18 min
Play   
Ad-Dukhaan [1..........59]
7.5 MB65:44 min
Play   
Al-Jaathiyah [1..........37]
7.8 MB68:03 min
Play   
Al-Axqaaf [1..........35]
8.3 MB72:29 min
Play   
Muxammad [1..........38]
7.4 MB64:40 min
Play   
Al-Fatx [1..........29]
7.8 MB68:02 min
Play   
Al-Xujuraat [1..........18]
7.5 MB65:46 min
Play   
Qaaf [1..........45]
7.1 MB62:25 min
Play   
Ad-Daariyaat [1..........60]
7.6 MB66:32 min
Play   
Adh-Dhuur [1..........49]
6.2 MB54:18 min
Play   
An-Najm [1..........62]
6.9 MB60:37 min
Play   
Al-Qamar [1..........55]
8 MB70:10 min
Play   
Ar-Raxmaan [1..........78]
7.9 MB69:20 min
Play   
Al-Waaqicah [1..........96]
7.5 MB65:39 min
Play   
Al-Xadiid [1..........29]
8.6 MB75:29 min
Play   
Al-Mujaadalah [1.......22]
8 MB69:46 min
Play   
Al-Xashr [1..........24]
8.1 MB70:38 min
Play   
Al-Mumtaxinah... As-Saff
8.3 MB72:31 min
Play   
Al-Jumucah ...Al-Munafiqun;
7.8 MB68:08 min
Play   
At-Taghaabun [1..........18]
4.9 MB42:59 min
Play   
Adh-Dhalaaq [1..........12]
7.6 MB66:50 min
Play   
At-Taxriim [1..........12]
7.5 MB65:08 min
Play   
Al-Mulk [1.........30]
7.8 MB67:52 min
Play   
Al-Qalam [1..........52]
7.6 MB66:13 min
Play   
Al-Xaaqqah.....Al-Macaarij [18]
7.9 MB69:01 min
Play   
Al-Macaarij [19].....Nuux [28
7.9 MB68:58 min
Play   
Al-Jinn [1].....Al-Muzamil [1
7.9 MB69:25 min
Play   
Al-Muzamil [20]..Al-Mudathir
7.6 MB66:45 min
Play   
Al-Qiyaamah [1].....Al-Insaan
7.7 MB67:25 min
Play   
Al-Insaan [19].....Al-Mursala
7.7 MB67:24 min
Play   
An-Naba' [1].....An-Naazicaat
8.1 MB70:49 min
Play   
Cabasa ...At-Takwiir
5.9 MB51:14 min
Play   
Al-Infidhaar [1]....Al-Mudhaf
7.8 MB67:53 min
Play   
Al-Inshiqaaq [1].....Adh-Dhaa
7.5 MB65:57 min
Play   
Al-Aclaa [1].....Al-Fajr [30]
7.8 MB67:53 min
Play   
Al-Balad [1].....Ad-Duxaa [11
7.7 MB67:03 min
Play   
Ash-Sharx [1].....Al-Bayinah
7.7 MB67:12 min
Play   
Az-Zalzalah [1].....Al-Humaza
7.4 MB64:19 min
Play   
Al-Fiil [1].....An-Nasr [3]
7.3 MB63:57 min
Play   
Al-Masad [1]...An-Naas [6]
5.8 MB50:24 min
Play   

Nagala Soco Facebook

Xuquuqda Nabigeena

Print this page

NamePlay
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q1
Play   
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q2
Play   
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q3
Play   
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q4
Play   
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q5
Play   
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q6
Play   
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q7
Play   

Axkaamul Jaalis

Print this page

NamePlay
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ1
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ2
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ3
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ4
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ5
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ6
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ7
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ8
Play   

Usuulul Sunnah

Print this page
Rate this item
(0 votes)

NamePlay
Usuulul Sunnah Q1
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q2
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q3
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q4
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q5
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q6
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q7
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   

Read 2250023 times Last modified on Sunday, 05 June 2016 01:59

Matni Al-Shadhibiyah

Print this page
Rate this item
(0 votes)

NamePlay
Matni Al-Shaadhibiyah Q1
Play   
Matni Al-Shaadhibiyah Q2
Play   
Matni Al-Shaadhibiyah Q3
Play   
Matni Al-Shaadhibiyah Q4
Play   

 

 

 

 

 

Read 2230020 times Last modified on Sunday, 12 June 2016 01:53

Who's Online

We have 490 guests and no members online

Contact Us

Sh. Bashiir Yusuuf Shiil
Fadlan sax qoraalka si aan u fahano su'aashaada
Tel: 416-745-2888
Email: bashiirshiil@hotmail.com
Address: Toronto Ontario

AhmedShaakir
Haddaad rabto inaad farriin ama codsi usoo dirto maamulka
Email: duruus1@gmail.com
Address: Ottawa Ontario

Follow Us Nagala Soco

 

Copyright © Duruus.com.