Ahmed Shaakir

Ahmed Shaakir

Name Size LengthPlay
Xilyatu dhaalibu Cilmi Q1
8.7 MB76:25 min
Play   
Xilyatu dhaalibu Cilmi Q2
7 MB61:29 min
Play   
Xilyatu dhaalibu Cilmi Q3
3.5 MB30:55 min
Play   
Xilyatu dhaalibu Cilmi Q4
3.5 MB30:50 min
Play   
Xilyatu dhaalibu Cilmi Q5
5.5 MB48:25 min
Play   
Xilyatu dhaalibu Cilmi Q6
6.8 MB59:01 min
Play   
Xilyatu dhaalibu Cilmi Q7
3.4 MB29:31 min
Play   
Xilyatu dhaalibu Cilmi Q8
3.6 MB31:14 min
Play   
Xilyatu dhaalibu Cilmi Q9
3.6 MB31:15 min
Play   
Xilyatu dhaalibu Cilmi Q10
7.1 MB62:11 min
Play   
Xilyatu dhaalibu Cilmi Q11
6.7 MB58:19 min
Play   
Xilyatu dhaalibu Cilmi Q12
7.1 MB61:56 min
Play   
Xilyatu dhaalibu Cilmi Q13
7.1 MB62:14 min
Play   

Name Size LengthPlay
Manduumatul Xaaiyah Muqadimada
5.3 MB46:25 min
Play   
Manduumatul Xaaiyatu Abii Daauud Q1
7.3 MB63:23 min
Play   
Manduumatul Xaaiyatu Abii Daauud Q2
6.9 MB60:15 min
Play   
Manduumatul Xaaiyatu Abii Daauud Q3
6.6 MB57:28 min
Play   
Manduumatul Xaaiyatu Abii Daauud Q4
7.2 MB62:47 min
Play   
Manduumatul Xaaiyatu Abii Daauud Q5
7.4 MB64:27 min
Play   
Manduumatul Xaaiyatu Abii Daauud Q6
6.9 MB60:20 min
Play   
Manduumatul Xaaiyatu Abii Daauud Q7
7.2 MB63:07 min
Play   
Manduumatul Xaaiyatu Abii Daauud Q8
6.9 MB59:53 min
Play   
Manduumatul Xaaiyatu Abii Daauud Q9
7.7 MB67:18 min
Play   

Name Size LengthPlay
Risaalatu Ibnu Abiisayd Alqirawaani Q1
7.1 MB62:13 min
Play   
Risaalatu Ibnu Abiisayd Alqirawaani Q2
7.1 MB62:25 min
Play   
Risaalatu Ibnu Abiisayd Alqirawaani Q3
5.5 MB48:10 min
Play   
Risaalatu Ibnu Abiisayd Alqirawaani Q4
7.1 MB61:44 min
Play   
Risaalatu Ibnu Abiisayd Alqirawaani Q5
7 MB61:20 min
Play   

Name Size LengthPlay
Mukhtasir Saxiix Al-Bukhaari Q1
27.8 MB60:38 min
Play   
Mukhtasir Saxiix Al-Bukhaari Q3
31 MB67:39 min
Play   
Mukhtasir Saxiix Al-Bukhaari Q4
25.4 MB55:29 min
Play   
Mukhtasir Saxiix Al-Bukhaari Q5
29.2 MB63:46 min
Play   
Mukhtasir Saxiix Al-Bukhaari Q6
28.1 MB61:19 min
Play   
Mukhtasir Saxiix Al-Bukhaari Q7
29.9 MB65:21 min
Play   
Mukhtasir Saxiix Al-Bukhaari Q8
23.3 MB50:51 min
Play   
Mukhtasir Saxiix Al-Bukhaari Q9
27.1 MB59:08 min
Play   
Mukhtasir Saxiix Al-Bukhaari Q10
27.4 MB59:50 min
Play   
Mukhtasir Saxiix Al-Bukhaari Q11
24.7 MB53:51 min
Play   
Mukhtasir Saxiix Al-Bukhaari Q12
21.4 MB46:48 min
Play   
Mukhtasir Saxiix Al-Bukhaari Q13
19.3 MB42:07 min
Play   
Mukhtasir Saxiix Al-Bukhaari Q14
22.5 MB49:12 min
Play   
Mukhtasir Saxiix Al-Bukhaari Q15
20.3 MB44:17 min
Play   
Mukhtasir Saxiix Al-Bukhaari Q16
29.1 MB63:28 min
Play   
Mukhtasir Saxiix Al-Bukhaari Q17
20.6 MB44:55 min
Play   
Mukhtasir Saxiix Al-Bukhaari Q18
26.4 MB57:46 min
Play   
Mukhtasir Saxiix Al-Bukhaari Q19
22.2 MB48:28 min
Play   
Mukhtasir Saxiix Al-Bukhaari Q20
19 MB41:35 min
Play   
Mukhtasir Saxiix Al-Bukhaari Q21
19.3 MB42:04 min
Play   
Mukhtasir Saxiix Al-Bukhaari Q22
24.8 MB54:15 min
Play   
Mukhtasir Saxiix Al-Bukhaari Q23
22.8 MB49:43 min
Play   
Mukhtasir Saxiix Al-Bukhaari Q24
29.4 MB64:13 min
Play   
Mukhtasir Saxiix Al-Bukhaari Q25
37 MB64:36 min
Play   
Mukhtasir Saxiix Al-Bukhaari Q26
36.7 MB64:12 min
Play   
Mukhtasir Saxiix Al-Bukhaari Q27
39.9 MB69:40 min
Play   
Mukhtasir Saxiix Al-Bukhaari Q28
30.7 MB53:36 min
Play   
Mukhtasir Saxiix Al-Bukhaari Q29
45.1 MB78:52 min
Play   

 

Name Size LengthPlay
Hidaayatu Sibyaan Fiicilmi Tajwiid Q1
Sheekh Axmed Macalin Adan Sulub
27.7 MB60:27 min
Play   
Hidaayatu Sibyaan Fiicilmi Tajwiid Q2
22.6 MB49:20 min
Play   
Hidaayatu Sibyaan Fiicilmi Tajwiid Q3
27.9 MB60:57 min
Play   

 

Name Size LengthPlay
Muqadimada Almulakhasul Mufiidu Fii Cilmi Tajwiid
Sheekh Axmed Macalin Adan Sulub
0.3 MB0:41 min
Play   
Almulakhasul Mufiidu Fii Cilmi Tajwiid Q1
10.2 MB22:15 min
Play   
Almulakhasul Mufiidu Fii Cilmi Tajwiid Q2
7.9 MB17:16 min
Play   
Almulakhasul Mufiidu Fii Cilmi Tajwiid Q3
35.1 MB38:18 min
Play   
Almulakhasul Mufiidu Fii Cilmi Tajwiid Q4
75.5 MB82:31 min
Play   
Almulakhasul Mufiidu Fii Cilmi Tajwiid Q5
40.1 MB43:50 min
Play   
Almulakhasul Mufiidu Fii Cilmi Tajwiid Q6
25.2 MB55:05 min
Play   
Almulakhasul Mufiidu Fii Cilmi Tajwiid Q7
38.4 MB41:54 min
Play   
Almulakhasul Mufiidu Fii Cilmi Tajwiid Q8
42.2 MB46:06 min
Play   
Almulakhasul Mufiidu Fii Cilmi Tajwiid Q9
42.8 MB46:42 min
Play   
Almulakhasul Mufiidu Fii Cilmi Tajwiid Q10
45.6 MB49:50 min
Play   
Almulakhasul Mufiidu Fii Cilmi Tajwiid Q11
35.9 MB39:10 min
Play   
Almulakhasul Mufiidu Fii Cilmi Tajwiid Q12
25.4 MB27:41 min
Play   
Almulakhasul Mufiidu Fii Cilmi Tajwiid Q13
22.4 MB48:58 min
Play   
Almulakhasul Mufiidu Fii Cilmi Tajwiid Q14
27.3 MB59:34 min
Play   
Almulakhasul Mufiidu Fii Cilmi Tajwiid Q15
10.2 MB22:12 min
Play   
Almulakhasul Mufiidu Fii Cilmi Tajwiid Q16
12.9 MB28:07 min
Play   
Almulakhasul Mufiidu Fii Cilmi Tajwiid Q17
39.9 MB43:34 min
Play   
Almulakhasul Mufiidu Fii Cilmi Tajwiid Q18
41.8 MB45:40 min
Play   
Almulakhasul Mufiidu Fii Cilmi Tajwiid Q19
39.3 MB42:57 min
Play   
Almulakhasul Mufiidu Fii Cilmi Tajwiid Q20
60.5 MB66:02 min
Play   
Almulakhasul Mufiidu Fii Cilmi Tajwiid Q21
14 MB30:39 min
Play   
Almulakhasul Mufiidu Fii Cilmi Tajwiid Q22
51.5 MB56:14 min
Play   
Almulakhasul Mufiidu Fii Cilmi Tajwiid Q23
45 MB49:08 min
Play   
Almulakhasul Mufiidu Fii Cilmi Tajwiid Q24
56.2 MB61:26 min
Play   
Almulakhasul Mufiidu Fii Cilmi Tajwiid Q25
59.1 MB64:36 min
Play   
Almulakhasul Mufiidu Fii Cilmi Tajwiid Q26
49.7 MB54:16 min
Play   

Friday, 02 January 2015 03:47

Fanu Tajwiid Sh Axmed Macalin Sulub

Name Size LengthPlay
Fanu Tajwiid Q1
Sheekh Axmed Macalin Adan Sulub
8.4 MB18:23 min
Play   
Fanu Tajwiid Q2
27.4 MB59:51 min
Play   
Fanu Tajwiid Q3
19.7 MB42:57 min
Play   
Fanu Tajwiid Q4
31.7 MB69:17 min
Play   
Fanu Tajwiid Q5
23.7 MB51:50 min
Play   
Fanu Tajwiid Q6
23.5 MB51:25 min
Play   
Fanu Tajwiid Q7
16.8 MB36:39 min
Play   
Fanu Tajwiid Q8
21.1 MB46:10 min
Play   
Fanu Tajwiid Q9
26.7 MB58:15 min
Play   

 

 

Friday, 02 January 2015 03:35

ATambiih Calallaxni jaliyi walaxni khafiyi

Name Size LengthPlay
ATambiih Calallaxni Jaliyi Walaxni Khafiyi Q1
Sheekh Axmed Macalin Adan Sulub
29.7 MB64:47 min
Play   
ATambiih Calaalaxni Jaliyi Walaxni Khafiyi Q2
25.4 MB55:32 min
Play   
ATambiih Calallaxni Jaliyi Walaxni Khafiyi Q3
28.4 MB61:56 min
Play   
ATambiih Calallaxni Jaliyi Walaxni Khafiyi Q4
35.6 MB77:40 min
Play   

 

Friday, 02 January 2015 03:31

Igathatul malhuuf Fiicadad Sifaatul Xuruuf

Name Size LengthPlay
Igathatul malhuuf Fiicadad Sifaatul Xuruuf Q1
Sheekh Axmed Macalin Adan Sulub
11.7 MB25:31 min
Play   
Igathatul malhuuf Fiicadad Sifaatul Xuruuf Q2
35.5 MB77:32 min
Play   
Igathatul malhuuf Fiicadad Sifaatul Xuruuf Q3
32.7 MB71:27 min
Play   

Friday, 02 January 2015 02:35

Mudakaratu Fii Tajwiid

Name Size LengthPlay
Mudakaratu FiiTajwiid Q1
Sheekh Axmed Macalin Adan Sulub
8.3 MB36:28 min
Play   
Mudakaratu FiiTajwiid Q2
12.1 MB52:58 min
Play   
Mudakaratu FiiTajwiid Q3
59.9 MB65:28 min
Play   
Mudakaratu FiiTajwiid Q4
66.2 MB72:21 min
Play   
Mudakaratu FiiTajwiid Q5
41 MB44:47 min
Play   
Mudakaratu FiiTajwiid Q6
69.9 MB76:22 min
Play   
Mudakaratu FiiTajwiid Q7
54.1 MB59:05 min
Play   
Mudakaratu FiiTajwiid Q8
47.5 MB51:50 min
Play   
Mudakaratu FiiTajwiid Q9
12.1 MB13:13 min
Play   
Mudakaratu FiiTajwiid Q10
1.8 MB1:55 min
Play   
Mudakaratu FiiTajwiid Q11
22.5 MB49:03 min
Play   
Mudakaratu FiiTajwiid Q12
24 MB52:27 min
Play   
Mudakaratu FiiTajwiid Q13
21.3 MB46:35 min
Play   
Mudakaratu FiiTajwiid Q14
35.3 MB77:05 min
Play   

 

Nagala Soco Facebook

Xuquuqda Nabigeena

Print this page

NamePlay
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q1
Play   
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q2
Play   
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q3
Play   
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q4
Play   
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q5
Play   
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q6
Play   
Xuquuqda uu Nagu Leeyahay Nabigeena Q7
Play   

Axkaamul Jaalis

Print this page

NamePlay
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ1
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ2
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ3
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ4
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ5
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ6
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ7
Play   
Axkaamul Jaalis WalmajaalisQ8
Play   

Usuulul Sunnah

Print this page
Rate this item
(0 votes)

NamePlay
Usuulul Sunnah Q1
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q2
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q3
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q4
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q5
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q6
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   
Usuulul Sunnah Q7
Sh Bashiir Yuusuf Shiil
Play   

Read 2249972 times Last modified on Sunday, 05 June 2016 01:59

Matni Al-Shadhibiyah

Print this page
Rate this item
(0 votes)

NamePlay
Matni Al-Shaadhibiyah Q1
Play   
Matni Al-Shaadhibiyah Q2
Play   
Matni Al-Shaadhibiyah Q3
Play   
Matni Al-Shaadhibiyah Q4
Play   

 

 

 

 

 

Read 2229969 times Last modified on Sunday, 12 June 2016 01:53

Who's Online

We have 295 guests and no members online

Contact Us

Sh. Bashiir Yusuuf Shiil
Fadlan sax qoraalka si aan u fahano su'aashaada
Tel: 416-745-2888
Email: bashiirshiil@hotmail.com
Address: Toronto Ontario

AhmedShaakir
Haddaad rabto inaad farriin ama codsi usoo dirto maamulka
Email: duruus1@gmail.com
Address: Ottawa Ontario

Follow Us Nagala Soco

 

Copyright © Duruus.com.